پاورپوینت فيستول هاي واژن

پاورپوینت فيستول هاي واژن

پاورپوینت فيستول هاي واژن

پاورپوینت فيستول هاي واژن

 

 

72اسلایدهمراه باتصویر

 

فيستول چيست ؟fistula

فيستول يک منفذ باز غير طبيعي در بين دو ارگان توخالي يا بين يک ارگان توخالي و خارج از بدن است.

نام فيستول بيان کننده دو عضوي است که به صورت غير طبيعي به يکديگر اتصال يافته اند.

انواع فيستول هاي واژن عبارتند از:

فيستول مقعدي به واژن که دريچه اي بين رکتوم و واژن است و

 

 فيستول مثانه- واژن( شايعترين نوع) که دريچه اي بين مثانه و واژن است

علل کلي بروز فسيستول

 

فيستول ها ممکن است مادر زادي باشند اما در بالغين ، ممکن است حاصل از صدمه بافتي ناشي از آسيب هاي جراحي، زايمان واژينال، اشعه درماني يا فرايند هاي بيماري نظير کارسينوم باشد.